Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Over accreditatie

Wat houdt het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) precies in?

Door middel van opname in een register laten tandartsen aan de buitenwereld zien dat zij van kwaliteit een punt maken en dat zij hun vak bijhouden, onder andere door het lezen van wetenschappelijke vakliteratuur en het volgen van cursussen. Voor een gevolgde themadag ontvangt u 5 nascholingspunten en voor een behaalde kennistoets 3 punten. Tevens zijn er 2 punten te behalen met webtv/e-learning.

Is Quality Practice Tandheelkunde geaccrediteerd?

Quality Practice Tandheelkunde is geaccrediteerd met het Q-Keurmerk.

Looptijd accreditatie

Het KRT kent nascholingspunten toe voor behaalde kennistoetsen. Nascholingspunten zijn te behalen tot minimaal een jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u - nadat u bent ingelogd - aan bij het nascholingsoverzicht. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: qp@acta.nl 

Hoeveel nascholingspunten kan ik behalen door het volgen van een QP-themadag?

Voor iedere gevolgde themadag ontvangt u 5 punten.

Hoeveel nascholingspunten kan ik behalen door het maken van een QP-kennistoets?

Voor iedere behaalde kennistoets ontvangt u 3 punten.

Hoe worden de door mij behaalde punten doorgegeven?

Na afronding van uw toets krijgt u de optie om uw resultaat door te sturen naar uw persoonlijk dossier in GAIA/PE-online. U kunt dit ook op een later tijdstip doen. Na het bijwonen van een themadag worden de punten automatisch toegekend.

Een certificaat van uw nascholingsresultaat is ook altijd ter beschikking in het onderdeel Mijn dossier. Wij raden u aan de pdf-certificaten bij wijze van extra zekerheid op te slaan op uw computer en/of uit te printen en te bewaren.