Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Veelgestelde vragen

Lidmaatschap

Wat houdt het lidmaatschap van QP-Tandheelkunde in?

Als lid van Quality Practice Tandheelkunde ontvangt u:

 • een keuze uit 3 van de 6 themadagen met praktische workshops, plenaire sessies en vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland;
 • 6 maal per jaar het nascholingstijdschrift Quality Practice Tandheelkunde;
 • 6 kennistoetsen op www.qualitypractice.nl
 • 2 uur nascholing via webtv/e-learning;
 • persoonlijk nascholingsdossier op www.qualitypractice.nl;
 • bijschrijving behaalde punten bij het KRT;
 • toegang tot het volledige tijdschriftarchief op www.qualitypractice.nl.

Als lid kunt u jaarlijks 35 nascholingspunten behalen:

 • 3 themadagen x 5 nascholingspunten;
 • 6 kennistoetsen x 3 nascholingspunten;
 • 2 webtv-uitzendingen x 2 nascholingspunten;

De door u behaalde punten worden door ons doorgegeven aan het KRT. Ook vindt u deze punten in uw persoonlijk nascholingsdossier op deze website. Quality Practice is geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Dit geldt zowel voor de themadagen als voor de kennistoetsen.

Voor wie is het lidmaatschap van QP-Tandheelkunde bedoeld?

Voor tandartsen algemeen practici en tandartsen specialisten in het kader van professionele beroepsuitoefening. Een BIG-nummer is voor tandartsen verplicht bij inschrijving voor het QP-lidmaatschap.

Wat kost het lidmaatschap van QP-Tandheelkunde?

Voor het academisch jaar 2019/2020 zijn de kosten voor het lidmaatschap € 1.220,- (incl. btw).
U kunt zich hier inschrijven. Een abonnement op het nascholingstijdschrift kost € 275,-, het bijwonen van een losse themadag € 470,-.

De betaling vindt plaats middels een digitale factuur, die u ontvangt aan het begin van het lidmaatschaps- of abonnementsjaar, of voorafgaand aan de bij te wonen losse themadag.

Hoe kan ik mijn QP-lidmaatschap opzeggen?

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd per academisch jaar. Als u wilt opzeggen, stuur dan voor 1 juli een bericht naar:

ACTA Dental Education
t.a.v. administratie Quality Practice
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam

Of stuur een e-mail aan qp@acta.nl

Als u uw lidmaatschap heeft opgezegd, kunt u de nog geldige kennistoetsen maken tot het einde van het betreffende academisch jaar: uiterlijk 31 augustus.

Ik ben vrijgevestigd tandarts. Kan ik de kosten van mijn lidmaatschap van de belasting aftrekken als beroeps-/scholingskosten?

Dit is inderdaad voor 100% mogelijk.

Ik werk als tandarts in loondienst. Wie betaalt mijn lidmaatschap?

Informeer dan bij uw werkgever naar het (na)scholingsbudget.

Abonnement nascholingstijdschrift

Kan ik alleen een abonnement nemen op het nascholingstijdschrift QP-Tandheelkunde?

Ja, dat kan. U ontvangt dan zesmaal per jaar het nascholingstijdschrift. Ook krijgt u toegangscodes voor deze website en de mogelijkheid om kennistoetsen te maken en certificaten te behalen. U heeft in dit geval geen toegang tot de QP-Themadagen.

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

Klik hier om in te schrijven

Wat kost een abonnement op het nascholingstijdschrift QP-Tandheelkunde?

Voor het academisch jaar 2019/2020 zijn de kosten voor het abonnement op het tijdschrift € 275,-  (€ 252,29 excl. btw). U kunt zich hier inschrijven.

Mijn partner is ook tandarts. Wij hoeven maar één tijdschrift te ontvangen. Is dat goedkoper?

Quality Practice is een individuele nascholingsformule. De punten die worden verstrekt voor de kennistoetsen zijn puur individueel. De werkelijke kosten voor QP-Tandheelkunde zitten in de totstandkoming van de verschillende onderdelen en niet zozeer in de druk en verzendkosten van een tijdschrift. Wij kunnen in dit scenario geen korting geven.

Hoe kan ik mijn QP-abonnement op het nascholingstijdschrift opzeggen?

Uw abonnement wordt automatisch verlengd per academisch jaar. Stuur uw opzegging voor 1 juli naar:

Prelum
t.a.v. Abonneeadministratie QP
Postbus 545
3990 GH Houten

Of stuur een e-mail aan qp@prelum.nl

Als u uw lidmaatschap heeft opgezegd, kunt u de nog geldige kennistoetsen maken tot het einde van het betreffende academisch jaar: uiterlijk 31 augustus.

Ik woon in het buitenland. Worden er dan aanvullende kosten berekend voor een lidmaatschap of abonnement?

In het buitenland woonachtige leden betalen de reguliere prijs voor een lidmaatschap.

Voor losse abonnees op de nascholingstijdschriften berekenen wij de extra verzend- en administratiekosten door. De toeslagen voor adressen in het buitenland zijn:

 • binnen Europa € 42,50
 • buiten Europa € 57,50

 

Accreditatie

Wat houdt het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) precies in?

Door middel van opname in een register laten tandartsen aan de buitenwereld zien dat zij van kwaliteit een punt maken en dat zij hun vak bijhouden, onder andere door het lezen van wetenschappelijke vakliteratuur en het volgen van cursussen. Voor een gevolgde themadag ontvangt u 5 nascholingspunten en voor een behaalde kennistoets 3 punten. Tevens zijn er 2 punten te behalen met webtv/e-learning.

Is Quality Practice Tandheelkunde geaccrediteerd?

Quality Practice Tandheelkunde is geaccrediteerd met het Q-Keurmerk.

Looptijd accreditatie

Het KRT kent nascholingspunten toe voor behaalde kennistoetsen. Nascholingspunten zijn te behalen tot minimaal een jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u - nadat u bent ingelogd - aan bij het nascholingsoverzicht. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@qualitypractice.nl

Hoeveel nascholingspunten kan ik behalen door het volgen van een QP-themadag?

Voor iedere gevolgde themadag ontvangt u 5 punten.

Hoeveel nascholingspunten kan ik behalen door het maken van een QP-kennistoets?

Voor iedere behaalde kennistoets ontvangt u 3 punten.

Hoe worden de door mij behaalde punten doorgegeven?

Na afronding van uw toets krijgt u de optie om uw resultaat door te sturen naar uw persoonlijk dossier in GAIA/PE-online. U kunt dit ook op een later tijdstip doen. Na het bijwonen van een themadag worden de punten automatisch toegekend.

Een certificaat van uw nascholingsresultaat is ook altijd ter beschikking in het onderdeel Mijn dossier. Wij raden u aan de pdf-certificaten bij wijze van extra zekerheid op te slaan op uw computer en/of uit te printen en te bewaren.

Kennistoetsen

Mijn abonnement staat op naam van de praktijk. Hoe krijg ik een certificaat van de kennistoets die op mijn naam staat en niet op naam van de praktijk?

U kunt via het contactformulier opgeven op welke naam u het abonnement wilt zetten. De naam van uw praktijk kan ook gewoon blijven staan in het abonneebestand. Let op: dit betekent wel dat u alleen kunt deelnemen aan de kennistoetsen en uw collega's niet. Als uw collega's dit ook willen, dan zullen zij ook een individueel abonnement of lidmaatschap moeten nemen op QP-Tandheelkunde.

Wanneer heb ik een kennistoets met goed gevolg afgelegd?

U heeft een kennistoets gehaald als u minimaal 80% van de stellingen correct heeft beantwoord.

Als ik een kennistoets met goed gevolg heb afgelegd, krijg ik mijn certificaat dan per mail of per post?

Als u de kennistoets met voldoende resultaat heeft afgelegd, krijgt u een op naam gesteld certificaat in beeld dat u kunt printen. Ook wordt het certificaat verstuurd als pdf-bestand naar uw e-mailadres. Wij raden u aan het bestand op te slaan op uw computer en/of te printen en te bewaren.

Als ik mijn certificaat wil openen/weergeven, krijg ik de melding 'onbekend bestand'.

In dat geval moet u eerst gratis Adobe Reader installeren.

Ik heb mijn kennistoets met goed gevolg afgelegd, maar heb geen certificaat per e-mail ontvangen.

Wellicht heeft uw spamfilter de betreffende mail met bijlage als 'spam' gezien. Open in uw e-mailprogramma de map waarin spam wordt geplaatst (meestal 'spamfilter' of 'ongewenste mail' genoemd) en kijk of de mail hier is terug te vinden. Zo niet, print uw certificaat dan via het overzicht kennistoetsen.

Wie stuurt de resultaten van de kennistoetsen naar het KRT?

Na afronding van uw toets krijgt u de optie om uw resultaat door te sturen naar uw persoonlijk dossier in GAIA / PE-Online. U kunt dit ook op een later tijdstip doen.

Een certificaat van uw nascholingsresultaat is ook altijd ter beschikking in het onderdeel Mijn dossier. Wij raden u aan de pdf-certificaten bij wijze van extra zekerheid op te slaan op uw computer en/of te printen en te bewaren.

Ik ben mijn certificaat van een eerder gemaakte kennistoets kwijt. Kan ik een nieuw certificaat ontvangen?

Dit is helaas niet mogelijk. U kunt wel uw persoonlijk overzicht 'Certificaten’ raadplegen (na inloggen). Vanaf hier krijgt u een overzicht van de met goed gevolg afgelegde kennistoetsen. Hier kunt u ook uw certificaten openen en printen. U kunt hier ook alsnog uw punten insturen naar GAIA/PE-online.

Ik ben tussentijds gestopt met mijn kennistoets. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Ja, dat kan. De door u beantwoorde vragen worden opgeslagen tot afronding van de toets.

Het lukte mij in eerste instantie niet om 80% van de stellingen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u kunt de kennistoets in totaal driemaal afleggen.

Hoe lang blijven de kennistoetsen actief? Met andere woorden: binnen welke termijn moet ik een kennistoets afleggen?

Tot één jaar na verschijning van een QP-aflevering kunt u een kennistoets afleggen. Er is één uitzondering: als u uw lidmaatschap heeft opgezegd kunt u de nog geldige kennistoetsen maken tot het einde van het betreffende academisch jaar: uiterlijk tot 31 augustus.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als abonnee, maar ik zou toch ook graag de kennistoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan, als u met terugwerkende kracht abonnee wordt (met ingang van 1 september van het afgelopen academisch jaar). U krijgt dan de tijdschriftafleveringen die u nog niet heeft ontvangen toegestuurd (indien voorradig).

Themadagen

Hoe meld ik mij aan voor het volgen van themadagen?

Indien u lid bent van QP dan krijgt u ongeveer 6 weken voor de themadag een e-mail met het volledige programma en de uitnodiging om digitaal in te schrijven. Ongeveer 4 weken voor de themadag sluit de inschrijving. 

Kan ik als niet-lid ook een themadag volgen?

 

Ja, dit is mogelijk. Een niet-lid betaalt € 470,- per themadag. Bent u al abonnee van het nascholingstijdschrift, dan betaalt u € 390,-. Niet-leden of abonnees kunnen zich hier eenvoudig aanmelden voor afzonderlijke themadagen.

Mijn lidmaatschapsbijdrage geeft recht op het volgen van drie uit zes themadagen. Kan ik daarnaast nog een vierde, vijfde of zesde themadag volgen?

Ja, dit is mogelijk buiten uw lidmaatschap. U betaalt voor het volgen van een extra themadag niet € 470,- (voor niet-leden), maar € 295,- per dag.

Overige

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

Aan ACTA Dental Education t.a.v. mw. Karin Peet: qp@acta.nl. Zij maakt de adreswijziging in orde.

Mijn vraag staat er niet bij. Wat te doen?

In dat geval kunt u het beste contact opnemen met ACTA Dental Education (vragen over lidmaatschap of themadagen): qp@acta.nl of per telefoon: 020-5980308.

Voor contact met Prelum (vragen over abonnement, kennistoetsen of tijdschrift) vult u het contactformulier in. Binnen enkele werkdagen ontvangt u antwoord op uw vraag.