Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Mens, mond en microbioom

Op zoek naar een product dat het orale microbioom positief kan beïnvloeden

In gesprek met Bastiaan Krom

Interview

De QP-dag ‘Mens, mond en microbioom’ plaatst de cursist in de wereld van de orale microbiologie. Een onderwerp dat beslist aandacht verdient van tandartsen, vindt moderator Bastiaan Krom, want het orale microbioom speelt een belangrijke rol...

Naar artikel

Microbiologische diagnostiek in de mondzorgpraktijk 1 punt

Om een antwoord te vinden op vragen met betrekking tot biofilmgerelateerde processen in de mond is sinds de jaren tachtig het kweken van micro-organismen binnen de mondzorgpraktijk veelvuldig uitgevoerd. Het is echter al jaren duidelijk dat...

Naar artikel

Prebiotica voor de mondgezondheid 1 punt

In dit artikel wordt de huidige kennis over prebiotica voor de mondgezondheid besproken. Op basis van hun biochemische eigenschappen en hun ecologische effecten in de mond zijn er twee natuurlijke stoffen – ureum en arginine – die in...

Naar artikel

Het mondmicrobioom en zwangerschapscomplicaties 1 punt

Tijdens de zwangerschap treden natuurlijke hormonale en immunologische veranderingen op. Door een geleidelijke stijging van de hormoonspiegel en toename van ontstekingsmediatoren gedurende de zwangerschap komt de bevalling op gang. Onder...

Naar artikel

De invloed van antibiotica op onze microflora 1 punt

Tandartsen schrijven regelmatig een antibioticum voor. Hoewel antibiotica levensreddend kunnen zijn, leidt onnodig gebruik ervan tot meer antibioticaresistentie. Door wereldwijd reizen is de verspreiding van resistentie bovendien versneld....

Naar artikel

Orale manifestaties van seksueel overdraagbare aandoeningen 1 punt

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) komen veel voor. Meestal worden manifesteren ze zich op of rond de geslachtsdelen, maar ze kunnen zeker ook in of rond de mond-keelholte voorkomen. Deze infecties verlopen in de mond vaak...

Naar artikel

Niet-chirurgische parodontale behandeling vanuit het principe van oorzaakgerelateerde behandeling: grondgedachte en caseserie

Klinische vraag

Het aanpakken van de oorzaken is cruciaal bij het behandelen en verhelpen van de twee meest voorkomende mondaandoeningen: tandcariës en parodontitis. Het wegnemen of verminderen van de voornaamste oorzaken vormt de eerste fase van de...

Naar artikel

Röntgenraadsels

In deze rubriek zullen röntgenopnamen worden getoond zoals u ze dagelijks in de praktijk kunt tegenkomen. Elke röntgenfoto kan echter iets verrassends laten zien, ook al is de reden om de opname te maken heel gewoon. Elke opname dient daarom...

Naar artikel

Gebruikt u medicijnen? Welke medicijnen heeft u in het verleden gebruikt?

In deze rubriek zal steeds een deel van de medische anamnese voor tandartsen worden uitgelicht, en toegelicht. Waarom is het voor de tandarts belangrijk hier iets over te weten van de patiënt, en welke vragen moet je hierover stellen?

Naar artikel

Lid worden

Abonneer nu of word lid om alle artikelen uit het tijdschrift te kunnen lezen.

Lid worden

Blijf op de hoogte