Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Hoofd-halspathologie en oncologie in de tandheelkundige praktijk

'Goede samenwerking tussen tandarts en MKA-chirurg versterkt beide partijen'

Interview

De tandarts kan een belangrijke rol spelen in het herkennen van weefselafwijkingen in het hoofd-halsgebied en ook in de follow-up na de primaire behandeling door de MKA-chirurg. Het is dus belangrijk dat deze twee professionals elkaar kennen en...

Naar artikel

Het lipcarcinoom

Hoofdartikel

Het lipcarcinoom is een relatief veel voorkomende tumor in het hoofd-halsgebied die voornamelijk wordt gezien in de westerse wereld. In 90% van de gevallen is er sprake van een plaveiselcelcarcinoom. De grootste risicofactoren zijn excessieve...

Naar artikel

Effecten van radiotherapie op de mondgezondheid

Hoofdartikel

Patiënten die radiotherapie van het hoofd-halsgebied ondergaan, kunnen worden geconfronteerd met acute en chronische veranderingen van de orofaciale weefsels. Veel orofaciale weefsels zijn erg gevoelig voor radiotherapie, waardoor bestraling kan...

Naar artikel

Orale mucositis door chemoradiotherapie bij hoofd-halstumoren

Hoofdartikel

Patiënten die met radiotherapie, eventueel in combinatie met chemotherapie, worden behandeld voor hoofd-halstumoren, krijgen vrijwel allemaal te maken met orale mucositis. Orale mucositis wordt beschreven als een ontstekingsreactie van de orale...

Naar artikel

Steen des aanstoots: speekselstenen

Hoofdartikel

Er zijn drie grote speekselklieren en een heleboel kleine speekselkliertjes. Door verschillende aandoeningen kunnen problemen ontstaan met de speekselklieren. Klachten van een speekselsteen, sialolithiasis, zijn tegenwoordig vaak goed te...

Naar artikel

Fotodynamische therapie

Hoofdartikel

Behandeling van maligne tumoren in het hoofd-halsgebied is geassocieerd met een hoge morbiditeit en een verminderde kwaliteit van leven. Naast chirurgie, bestraling en chemotherapie is de minder bekende fotodynamische therapie een veelbelovende...

Naar artikel

De aangezichtsprothese

Hoofdartikel

Er zijn verschillende redenen waarom iemand in aanmerking kan komen voor een gelaatsprothese: door chirurgisch ingrijpen, trauma of een congenitale aandoening. Wanneer de huid volledig is hersteld, kan worden begonnen met het aanmeten van een...

Naar artikel

Een speekselkliercyste in een kleine speekselklier van de mondbodem

Een klinische casus

Klinische vraag

Speekselkliercysten van de mondbodem komen niet vaak voor en er is maar weinig goed gedocumenteerde casuïstiek voorhanden. Om meer inzicht in en kennis over dit type laesies te krijgen, wordt in dit verslag een extreem kleine speekselkliercyste...

Naar artikel

Multipele radiolucenties apicaal van de molaren in de onderkaak rechts

Röntgenraadsels

Een 48-jarige patiënt presenteert zich via de tandarts bij de MKA-chirurg. De voorgeschiedenis van de patiënt vermeldt hypertensie en diabetes mellitus type 2. Hij gebruikt antihypertensiva en insuline. De patiënt is allergisch voor...

Naar artikel

Lid worden

Abonneer nu of word lid om alle artikelen uit het tijdschrift te kunnen lezen.

Lid worden

Blijf op de hoogte