Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Temporomandibulaire disfunctie, pijn in het nek- en schoudergebied en hoofdpijn bij musici

De bestaande literatuur is tegenstrijdig over de vraag of bepaalde groepen musici vaker musculoskeletale aandoeningen en hoofdpijn rapporteren. Het doel van deze studie was het onderzoeken van een eventuele relatie tussen het bespelen van een muziekinstrument en de aanwezigheid van diverse musculoskeletale klachten en hoofdpijn. Hiertoe werden de prevalenties en risicoindicatoren vastgesteld voor TMD-pijn, kaakgewrichtsgeluiden, pijn in het nek- en schoudergebied en hoofdpijn bij vijf verschillende groepen musici. Onafhankelijk van het type instrument dat werd bespeeld, rapporteerde 18,2% van de musici TMD-pijn, 52,5% pijn in het nek- en schoudergebied en 42,5% hoofdpijn. Kaakgewrichtsgeluiden werden door 18,1% van de musici gerapporteerd. TMD-pijn was geassocieerd met het bespelen van een houtblaasinstrument, terwijl nek- en schouderpijn geassocieerd waren met het bespelen van de viool en altviool. De prevalenties van pijngerelateerde symptomen in het bovenlichaam variëren aanzienlijk tussen de verschillende instrumentgroepen, wat lijkt samen te hangen met verschillen in de betrokken motorische systemen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren