Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Richtlijnen in de tandartspraktijk 3 punten

Wat zijn de consequenties?

Hoofdartikel

Richtlijnen zijn er om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ze zijn doorgaans gebaseerd op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Het toepassen van binnen de beroepsgroep goed geïmplementeerde richtlijnen betekent dat er wordt gewerkt volgens recente wetenschappelijke inzichten. Bij de beoordeling van de vraag of een zorgverlener al dan niet terecht heeft gehandeld, wordt in de juridische praktijk in beginsel uitgegaan van wat er is vastgelegd in de op dat moment gangbare en voor die beroepsgroep geldende richtlijnen en protocollen. Gemotiveerd afwijken van een richtlijn door een zorgverlener voor een individuele casus moet uiteraard mogelijk zijn om recht te doen aan de toestand of behoefte van een patiënt. Het is daarbij heel belangrijk de keuze om af te wijken van de richtlijn eerst te bespreken met de patiënt en daarna de overwegingen van de zorgverlener zorgvuldig te documenteren in het medisch dossier. In de mondzorg ontbreekt het momenteel grotendeels aan evidence-based richtlijnen. Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft als doel het verder verhogen van de kwaliteit van de mondzorg door onder meer het ontwikkelen en implementeren van op bewijs gebaseerde klinische praktijkrichtlijnen.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Lees verder

Lid worden

Abonneer nu of word lid om alle artikelen uit het tijdschrift te kunnen lezen.

Lid worden