Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Management van wortelcariës

Als gevolg van demografische veranderingen (vergrijzing) zal wortelcariës in de nabije toekomst vaker voorkomen. Verbeterde preventieve maatregelen hebben ertoe geleid dat gebitselementen tot op hoge leeftijd behouden blijven. Bij het ouder worden neemt de kans op blootstelling van tandwortels aan het mondmilieu toe door parodontale afwijkingen, parodontale behandelingen en verkeerde poetsmethoden. En daarmee neemt de kans op het ontstaan van carieuze wortel-laesies toe. Een vroege signalering is van belang om initiële wortellaesies op te sporen. Door op de hoogte te zijn van de risicofactoren kan in combinatie met een juiste inschatting van de laesieactiviteit een preventief behandelplan worden opgesteld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren