Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Interpretatie van complicaties na extractie van derde molaren

Chirurgische verwijdering van derde molaren gaat dikwijls gepaard met complicaties. Het doel van dit retrospectieve onderzoek was de incidentie van complicaties na extractie van derde molaren in relatie tot risicofactoren te analyseren. In de studie werden 463 patiënten geïncludeerd bij wie tussen 2001 en 2011 de derde ondermolaar was geëxtraheerd (steeds door dezelfde tandarts, DSA). In totaal werden 665 derde ondermolaren geëxtraheerd. De gemiddelde patiëntleeftijd was 29 ± 11,3 jaar met een mediaan van 26 jaar. De leeftijd varieerde van 13 tot 75 jaar. Patiëntendossiers werden opgevraagd voor medische/algemene data. De algehele prevalentie van postoperatieve complicaties was 17%. Dry socket had de hoogste incidentie (11,6%). Gedeeltelijk geïmpacteerde elementen lieten de hoogste incidentie van complicaties zien (67,3%). Het roken van sigaretten correleerde met een hoger aantal complicaties en gevallen van dry socket, en complicaties deden zich vaker voor aan de linkerzijde (62,8%). Complicaties na extractie van de derde ondermolaar nemen toe met leeftijd, mate van impactie, extractie aan linker- vergeleken met rechterzijde en roken. (Quintessence Int. 2018;49:33-9.)

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren