Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Het monitoren van cariëslaesies met moderne technologie

De mogelijkheden van cariësdiagnostiek

Door op 21-02-2020

De afgelopen decennia is het accent binnen de tandheelkunde verschoven van ‘cure’ naar ‘care’, of, daar waar het cariës betreft, van restauratief naar preventief. Voor het slagen van deze aanpak is het van belang dat het cariësproces nauwkeurig wordt gemonitord, waarbij progressie, stagnatie en remissie kunnen worden vastgelegd in de tijd. Voor de longitudinale monitoring van cariëslaesies zijn visuele indices ontwikkeld zoals het internationale cariësdetectie- en assessmentsysteem  ICDAS. Daarnaast is er een constante aanwas van technologieën waarmee cariës in een vroeg  stadium kan worden gedetecteerd en de voortgang ervan op een continue schaal kan worden gevolgd. In dit artikel bespreken we de eigenschappen van de verschillende hulpmiddelen bij de monitoring van het cariësproces, waarbij de klinische blik, de toepassing van ICDAS en het daaraan gekoppelde internationale cariësclassificatie- en managementsysteem ICCMS voorop staan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren