Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Het microbioom van cariësprocessen

Door op 21-02-2020

Cariës is een proces dat wordt gedreven door een frequent gebruik van fermenteerbare kool-hydraten. Deze koolhydraten worden door het orale microbioom omgezet in zuren die zorgen voor een verschuiving in de diversiteit van bacteriën naar soorten die goed groeien bij een lage pH en deze lage pH ook kunnen handhaven. Daardoor schuift het chemische evenwicht tussen demineralisatie en remineralisatie op naar het eerste. Door deze voortdurende demineralisatie ontstaan caviteiten, aanvankelijk reversibel maar na verloop van tijd irreversibel.
De veerkracht van het microbioom zorgt ervoor dat stresssituaties, zoals een lage pH, worden opgeheven dankzij de productie van basen uit eiwitten door proteolytische bacteriën. Deze veerkracht varieert per individu; bij een dysbiotische toestand van het microbioom kan dit betekenen dat een eenmaal in gang gezet cariogeen proces moeilijk kan worden omgedraaid. Ondanks veel onderzoek naar beïnvloeding van het microbioom zijn de enige bewezen methoden voor cariëspreventie beperking van de frequentie van suikerinname en een goede mondhygiëne.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren