Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Het effect van orthodontische behandeling op de ontsteking van parodontaal weefsel

Door op 23-04-2019

Het doel van deze systematic review was het beoordelen van parodontitis bij verschillende orthodontische behandelingen. Voor het onderzoek werden databanken gebruikt van Medline, Embase en gespecialiseerde onderzoeken van de Cochrane Oral Health Group. Alle geïncludeerde onderzoeken moesten bloeding na sonderen (bleeding on probing, BOP) als primaire uitkomstmaat hebben. In deze overzichtsstudie werden veranderingen in pocketdiepte, klinisch aanhechtingsniveau, gingiva-index en parodontale index als secundaire uitkomstmaten opgenomen. Tien onderzoeken met in totaal 421 patiënten en verschillende typen orthodontische behandeling werden voor de analyse geselecteerd. Vanwege de heterogeniteit van de onderzoeken in de literatuur was het niet mogelijk een meta-analyse uit te voeren. Binnen hun beperkingen lieten de uitkomsten na orthodontische behandeling een verslechtering zien van parodontale parameters. Dit geeft aan dat orthodontische behandeling de accumulatie en samenstelling van de subgingivale microflora beïnvloedt en als bijgevolg meer ontsteking en een hogere BOP induceert. (Quintessence Int. 2018;49:325-77; doi: 10.3290/j.qi.a39225.)

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren