Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

De nieuwe parodontale classificatie: wat houdt het in en hoe werkt het?

Door op 26-05-2020

In 2017 is er met wereldwijde consensus een nieuwe classificatie voorgesteld voor parodontitis. Om deze goed te laten functioneren in de Nederlandse praktijk, is er vervolgens het een en ander aangepast. Deze aangepaste versie, van januari 2020, wordt op de universiteiten onderwezen.

Hierin worden drie vormen van parodontitis erkend: parodontitis, parodontitis als manifestatie van een systemische aandoening en necrotiserende parodontitis. In Nederland voegen we aan de classificatie ook de leeftijd en het geslacht toe, omdat we vinden dat de patiënt hiermee duidelijker wordt beschreven. Verder wordt de ernst beschreven, met stadia I-IV. De progressie wordt met een graad beschreven, van A (minste progressie in botafbraak ten opzichte van leeftijd) tot C (meeste progressie). Ook wordt de uitgebreidheid beschreven (lokaal of gegeneraliseerd) en kan er een molaar/incisief-patroon worden beschreven. Tot slot worden roken en diabetes als risicofactoren beschreven. Voor Nederland is er een formule opgesteld volgens de internationale afspraken die ook met behulp van beschrijvende woorden kan worden ingevuld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren