Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Cardiovasculaire ziekten: de huidige stand van zaken

Door op 14-04-2020

‘Hart- en vaatziekten’ is de verzamelnaam voor aandoeningen van het hart en het vaatstelsel. Deze ziekten zijn in Nederland een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Risicofactoren zijn onder meer hypercholesterolemie, hypertensie, diabetes mellitus, nicotinegebruik en obesitas. De pathofysiologie is gecompliceerd; zowel modificatie van de vaatwand, lipidenophoping als endocrinologische veranderingen spelen een rol. In Nederland ligt steeds meer nadruk op vroege herkenning en risicostratificatie om de mortaliteit en comorbiditeit te verminderen. De huisarts heeft in de primaire preventie de belangrijkste taak. Consequente leefstijladaptatie blijft de meest succesvolle behandelingsstrategie. Complementair hieraan is medicamenteuze behandeling van de dyslipidemie, diabetes mellitus of hypertensie. Veelbelovende nieuwe middelen binnen de behandeling van hart- en vaatziekten zijn de afgelopen jaren op de markt gekomen waarbij de consequenties in real-life treatment op termijn verschijnen. Tot op heden is er tussen parodontitis en hart- en vaatziekten wel een associatie maar geen causaliteit aangetoond.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs L.J.P.A. Kemps,
Thema Hoofdartikel
Publicatie 14 april 2020
Editie Quality Practice Tandartsen - Jaargang 15 - editie 5 - (Genees)middelengebruik