sluiten Om tandheelkunde.qualitypractice.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Themadagen

Onderstaand vindt u een overzicht van de themadagen van Quality Practice Tandheelkunde.

Seizoen 2018-2019

Themadag 1: Een leven lang endodontie

Moderator: Michiel de Cleen (tandarts-endodontoloog)
Zaterdag 13 oktober (ACTA, Amsterdam) en zaterdag 20 oktober 2018 (Spant!, Bussum)

Alle mensen, van jong tot oud, lopen het risico dat een gebitselement zó beschadigd raakt dat endodontische interventie noodzakelijk is. Voor melkelementen heeft de behandeling een min of meer tijdelijk karakter: er zal immers nog gewisseld worden. Bij jongvolwassenen is de uitdaging anders. Hoe verzeker ik de tand of kies van een zo lang mogelijke levensduur? Ouderen hebben vaak gebitselementen die al eerder endodontisch behandeld zijn. Geven deze klachten, dan is niet-chirurgische herbehandeling vaak, maar niet altijd, de aangewezen oplossing. Bij bejaarde patiënten ten slotte is vaak sprake van een complexe medische voorgeschiedenis en medicijngebruik, gekoppeld aan soms sterk afgesleten tanden en kiezen met nauwe wortelkanalen. Gedurende deze themadag leiden lezingen en parallelsessies u langs de specifieke endodontische aspecten van deze vier levensfasen. De nadruk zal daarbij liggen op diagnostiek en behandeling in de algemene tandartspraktijk.


 

Themadag 2: Implantaten: waarom niet?

Moderator: prof. dr. Gerry Raghoebar (MKA-chirurg)
Zaterdag 19 januari (Spant!, Bussum) zaterdag 26 januari 2019 (ACTA Amsterdam)

Als gebitselementen niet meer aanwezig zijn of niet meer behouden kunnen worden, zijn implantaatgedragen constructies een betrouwbare optie gebleken. Vervanging door één of meerdere implantaten wordt inmiddels terecht als eerste keus beschouwd. Een keuze die zowel bij solitaire tandvervanging als bij uitgebreidere prothetische rehabilitaties aan prothetische en chirurgische voorwaarden moet voldoen. Een orthodontische voorbehandeling of botvermeerderingsprocedures kunnen noodzakelijk zijn voor een optimaal functioneel en esthetisch resultaat. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen en welke evidence is voorhanden? Wanneer kan bijvoorbeeld direct na extractie een implantaat met kroon worden geplaatst? Welke prothetische en chirurgische parameters zijn er? Ook het niet kiezen voor implantologische behandeling kan de uitkomst zijn na uitgebreid onderzoek. Tijdens deze themadag worden factoren die de keuze bepalen aan de hand van vele klinische voorbeelden toegelicht.


 

Themadag 3: Weefselregeneratie: (on)mogelijkheden en verwachtingen

Moderator: Pim Schreuder (hoofd-halschirurg)
Zaterdag 23 februari (Spant!, Bussum) en zaterdag 9 maart 2019 (ACTA Amsterdam)

In het dagelijkse werk worden wij geconfronteerd met afbraak en verlies van gezonde weefsels. Deze afbraak kan o.a. ontstaan door een ontwikkelingsstoornis, invloeden van buitenaf of tandheelkundige behandelingen. Het type weefsel dat hierbij is aangedaan verschilt ook, en kan bestaan uit harde weefsels, weke delen of een combinatie hiervan. Voor een optimaal herstel dient de behandelaar al deze factoren mee te wegen. Tijdens deze themadag leert u in plenaire sessies over de natuurlijke en kunstmatige regeneratiemogelijkheden van verschillende typen weefsels in het hoofd-halsgebied. Ook de interactie met omgevingsfactoren en individuele patiëntfactoren zullen de revue passeren. Na deze dag bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, (on)mogelijkheden en de toekomstige verwachtingen om de oude natuurlijke situatie zo goed mogelijk en natuurgetrouw te herstellen.


 

Themadag 4: Esthetiek in de tandheelkunde: kunst en kunde

Moderator: Martijn Moolenaar (tandarts-implantoloog)
Zaterdag 6 april (Spant!, Bussum) en zaterdag 13 april 2019 (ACTA Amsterdam)

Veel patiënten willen een mooi en goed functionerend gebit. Helaas is hier lang niet altijd sprake van. Slijtage, trauma, malposities: er zijn meerdere redenen waardoor de esthetiek van een gebit wordt aangetast. Gelukkig biedt de tandheelkunde vaak een oplossing om de esthetiek te verbeteren. Regelmatig is een interdisciplinaire benadering nodig voor een mooi eindresultaat. Orthodontie, restauratieve tandheelkunde, parodontologie, endodontologie, implantologie en tandtechniek gaan daarbij vaak hand in hand. Binnen deze verschillende deelgebieden staan de ontwikkelingen niet stil. Hoe kan vanuit diverse disciplines tegen esthetische vraagstukken worden aangekeken? Is het mogelijk een voorspelbaar behandelplan op te stellen? Uit welke materialen kan tegenwoordig worden gekozen en wat is de duurzaamheid van deze materialen in de mond? Het belooft een interessante themadag te worden.


 

Themadag 5: Healthy aging: de mond and beyond …

Moderatoren: dr. Maddelon de Jong-Lenters (tandarts-pedodontoloog) en dr. Hanna Willems (internist-geriater)
Zaterdag 18 mei 2019 (Spant!, Bussum)

Dagelijks vullen we nieuwe laesies en herstellen we oude vullingen, kronen en bruggen. Zo raakt de patiënt steeds verder verzeild in de restauratiecyclus. We zien de gevolgen van verminderde of zelfs falende zelfzorg door alle leeftijden heen. Ook bij kinderen, terwijl we hopen dat ouders hiermee kunnen helpen. Welke oplossingen hebben we eigenlijk voor deze verminderde zelfzorg? Welke problemen kunnen schuilgaan achter cariës of achterstallig onderhoud? Op deze gecombineerde themadag voor tandartsen én mondhygiënisten nemen diverse sprekers u mee van peuters tot bejaarden, en van vroeg ingrijpen tot comorbiditeit op latere leeftijd. Deze dag biedt de theoretische achtergrond van differentiaal diagnostisch denken bij falende zelfzorg en biedt u praktische handvatten om patiënten én ouders te begeleiden in de dagelijkse praktijk.


 

Themadag 6: Tandheelkunde up-to-date

Moderator: Bart Stokvis (tandarts)
Zaterdag 15 juni (ACTA Amsterdam) en zaterdag 29 juni 2019 (ACTA Amsterdam)

‘Up-to-date’ is een terugkerend thema bij Quality Practice. Niet voor niets, want na een dag vol interactie en enthousiaste sprekers bent u weer helemaal bij. Geen gemene deler, maar actuele onderwerpen en kwesties uit alle hoeken van ons vak. Niet alleen de nieuwste behandelmethoden en materialen of ontspannen ‘plaatjeskijken’, maar ook een andere, frisse blik op moderne tandheelkunde in de breedste zin van het woord. De tandheelkunde staat niet stil en daardoor vragen veel tandartsen zich soms af: doe ik het nog wel goed? Na deze themadag krijgt u antwoorden op deze vraag en kunt u de opgedane kennis onmiddellijk toepassen in de dagelijkse praktijk.

Mijn themadagen

Bekijk uw reserveringen voor themadagen van dit seizoen.

Ga naar het overzicht


Alle data onder voorbehoud. Per activiteit kan een maximaal aantal personen deelnemen waardoor het een enkele keer kan voorkomen dat een activiteit is volgeboekt. Een half uur voor aanvang van een themadag gaan de deuren open.


Download handouts

Copyright© ACTA

Inloggen