Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Houd uw kennis en vaardigheden up-to-date

Nascholing kan prettig en gezellig zijn, maar is ook serious business. U volgt nascholing om er in uw dagelijks praktijk direct profijt van te hebben, zonder open deuren en onnodige herhaling. Topklinische, maar toch voordelige nascholing die uw kostbare tijd waard is. Wilt u een compleet nascholingspakket met veel keuzevrijheid? Meld u dan aan bij Quality Practice Tandheelkunde!

Met ons voordelige lidmaatschap krijgt u:

  • 3 themadagen naar keuze
  • 6 tijdschriftedities met bijbehorende kennistoetsen
  • 2 webtv/e-learnings
  • 35 KRT-punten per jaar (geaccrediteerd met Q-Keurmerk)

Uiteraard kunt ook alleen abonnee worden van het nascholingstijdschrift, of een losse themadag bezoeken.

Word lid of abonnee

Geachte relatie,

Afgelopen maandagavond zijn er door het kabinet wederom verscherpte maatregelen (https://nos.nl/artikel/2328088-alle-bijeenkomsten-tot-1-juni-verboden-boetes-op-schenden-1-5-meter-regel.html) aangekondigd. Eén van deze maatregelen is het algehele verbod op bijeenkomsten tot in ieder geval 1 juni 2020. Dit betekent dat het klassikale bij- en nascholingsonderwijs van ADE tot 01 juni 2020 in zijn geheel komt te vervallen.

Heeft u zich ingeschreven voor bij- en/of nascholing bij ADE in de periode tot 1 juni 2020? Dan ontvangt u binnen een week bericht over het alternatief dat ADE u kan aanbieden, specifiek voor de betreffende cursus. Wij zijn met alle betrokken cursusleiders en met ACTA in overleg, en verwachten u op korte termijn ook digitale leermiddelen aan te kunnen bieden.

Mocht u na de berichtgeving van volgende week nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via ade@acta.nl en op telefoonnummer: 020-5980308.

Themadagen 2019-2020

De themadagen voor het seizoen 2019-2020 hebben de volgende onderwerpen:

  • Mens, mond en microbioom
  • Droge mond en speeksel
  • Een gaatje: eerste begin tot minimaal invasieve behandeling
  • Bijzondere patiëntengroepen
  • (Genees)middelgebruik
  • Parodontologie: richtlijn, classificatiesysteem en peri-implantitis opnieuw bekeken

Locaties: ACTA Amsterdam | Spant!, Bussum | Orpheus, Apeldoorn | 1931, Den Bosch | Van der Valk Hotel, Breukelen

Editie 4

Bijzondere patiëntengroepen

Mondgezondheid en (top)sport: is er een relatie?

Sport en bewegen hebben positieve effecten op de fysieke en mentale gezondheid. De laatste jaren komt er echter ook meer aandacht voor de negatieve effecten van topsport op de mondgezondheid. Een aantal recente studies laat zien dat de mondgezondheid van atleten te wensen overlaat. Het zeer frequent en met hoge intensiteit sporten heeft op verschillende niveaus invloed op de mondgezondheid. Hierbij spelen factoren als mentale en fysieke stress, voeding, frequentie en duur van de inspanning, hoeveelheid en kwaliteit van het speeksel en natuurlijk de mondhygiëne een grote rol. De verminderde mondgezondheid kan weer van invloed zijn op de prestatie van de topsporter. Sluimerende ontstekingen en acute pijnklachten kunnen leiden tot slechtere prestaties maar ook tot uitval bij belangrijke sportevenementen. Dit artikel geeft een overzicht van de relaties tussen de verschillende interacties die in het algemeen en in het bijzonder bij  topsport tot uiting kunnen komen.

Lees het hele artikel

Grensoverschrijdend gedrag in de tandartsenpraktijk

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt meestal verstaan: handelingen van een groep of individu die door een persoon die deze handelingen als tegen zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of intimiderend worden beschouwd. Het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele toenadering of -intimidatie. Het slachtoffer bepaalt daarbij of iets grensoverschrijdend is, niet de dader. In de tandartspraktijk kunnen we verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag tegenkomen. Bij de emotionele patiënt werkt de LSD-aanpak het best: Luisteren - Samen-vatten - Doorvragen/Doorpakken. Daarnaast is er de instrumentele patiënt, die intimideert, dreigt of emotioneel chanteert om zijn zin te krijgen. In alle gevallen moet al het personeel eensgezind zijn in de reactie hierop en duidelijke grenzen stellen aan ontoelaatbaar gedrag.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Webtv

Quality Practice Tandheelkunde biedt leden de mogelijkheid jaarlijks 2 KRT-punten te behalen via webtv in combinatie met e-learning. Elke film duurt circa 40 minuten. Aan het eind van de film krijgt u 5 stellingen in beeld. Als u 80% goed heeft beantwoord, ontvangt u een certificaat voor 1 KRT-punt. In totaal kunt u dus 2 KRT-punten behalen.

Geaccrediteerde nascholing

De producten en diensten van Quality Practice Tandheelkunde zijn geaccrediteerd door het Q-keurmerk (voor tandheelkundige bij- en nascholing) en het KRT (kwaliteitsregister voor tandartsen).