Geaccrediteerde nascholing voor tandartsen
Menu

Houd uw kennis en vaardigheden up-to-date

Nascholing kan prettig en gezellig zijn, maar is ook serious business. U volgt nascholing om er in uw dagelijks praktijk direct profijt van te hebben, zonder open deuren en onnodige herhaling. Topklinische, maar toch voordelige nascholing die uw kostbare tijd waard is. Wilt u een compleet nascholingspakket met veel keuzevrijheid? Meld u dan aan bij Quality Practice Tandheelkunde!

Met ons voordelige lidmaatschap krijgt u:

  • 3 themadagen naar keuze
  • 6 tijdschriftedities met bijbehorende kennistoetsen
  • 2 webtv/e-learnings
  • 35 KRT-punten per jaar (geaccrediteerd met Q-Keurmerk)

Uiteraard kunt ook alleen abonnee worden van het nascholingstijdschrift, of een losse themadag bezoeken.

Word lid of abonnee

Geachte relatie,

Afgelopen maandagavond zijn er door het kabinet wederom verscherpte maatregelen (https://nos.nl/artikel/2328088-alle-bijeenkomsten-tot-1-juni-verboden-boetes-op-schenden-1-5-meter-regel.html) aangekondigd. Eén van deze maatregelen is het algehele verbod op bijeenkomsten tot in ieder geval 1 juni 2020. Dit betekent dat het klassikale bij- en nascholingsonderwijs van ADE tot 01 juni 2020 in zijn geheel komt te vervallen.

Heeft u zich ingeschreven voor bij- en/of nascholing bij ADE in de periode tot 1 juni 2020? Dan ontvangt u binnen een week bericht over het alternatief dat ADE u kan aanbieden, specifiek voor de betreffende cursus. Wij zijn met alle betrokken cursusleiders en met ACTA in overleg, en verwachten u op korte termijn ook digitale leermiddelen aan te kunnen bieden.

Mocht u na de berichtgeving van volgende week nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via ade@acta.nl en op telefoonnummer: 020-5980308.

Themadagen 2019-2020

De themadagen voor het seizoen 2019-2020 hebben de volgende onderwerpen:

  • Mens, mond en microbioom
  • Droge mond en speeksel
  • Een gaatje: eerste begin tot minimaal invasieve behandeling
  • Bijzondere patiëntengroepen
  • (Genees)middelgebruik
  • Parodontologie: richtlijn, classificatiesysteem en peri-implantitis opnieuw bekeken

Locaties: ACTA Amsterdam | Spant!, Bussum | Orpheus, Apeldoorn | 1931, Den Bosch | Van der Valk Hotel, Breukelen

Editie 4

Bijzondere patiëntengroepen

Temporomandibulaire disfunctie, pijn in het nek- en schoudergebied en hoofdpijn bij musici

De bestaande literatuur is tegenstrijdig over de vraag of bepaalde groepen musici vaker musculoskeletale aandoeningen en hoofdpijn rapporteren. Het doel van deze studie was het onderzoeken van een eventuele relatie tussen het bespelen van een muziekinstrument en de aanwezigheid van diverse musculoskeletale klachten en hoofdpijn. Hiertoe werden de prevalenties en risicoindicatoren vastgesteld voor TMD-pijn, kaakgewrichtsgeluiden, pijn in het nek- en schoudergebied en hoofdpijn bij vijf verschillende groepen musici. Onafhankelijk van het type instrument dat werd bespeeld, rapporteerde 18,2% van de musici TMD-pijn, 52,5% pijn in het nek- en schoudergebied en 42,5% hoofdpijn. Kaakgewrichtsgeluiden werden door 18,1% van de musici gerapporteerd. TMD-pijn was geassocieerd met het bespelen van een houtblaasinstrument, terwijl nek- en schouderpijn geassocieerd waren met het bespelen van de viool en altviool. De prevalenties van pijngerelateerde symptomen in het bovenlichaam variëren aanzienlijk tussen de verschillende instrumentgroepen, wat lijkt samen te hangen met verschillen in de betrokken motorische systemen.

Lees het hele artikel

Het humaan immunodeficiëntievirus in de algemene praktijk

Het humaan immunodeficiëntievirus (hiv-1 en hiv-2) is een retrovirus. Dit virus heeft een specifieke affiniteit voor CD4-positieve witte bloedcellen en wordt overgebracht via bloed, sperma, genitaal slijm van vrouwen en moedermelk. Hiv-infectie leidt tot een acute infectiefase, die wordt gevolgd door een chronische infectiefase waarin de cellulaire immuniteit het uiteindelijk aflegt tegen de infectie en leidt tot de klinische diagnose aids. Om de prognose te beïnvloeden, worden patiënten behandeld met retrovirale medicatie, de zogenoemde Highly Active Anti-Retroviral Therapy (HAART). Deze hiv-remmers zorgen ervoor dat de vermenigvuldiging van hiv in het lichaam stopt en verspreiding wordt ingedamd. Verschillende orale laesies zijn geassocieerd met hiv-seropositiviteit, waardoor ook de mondzorg wordt geconfronteerd met de symptomen die met deze infectie gepaard gaan. Er is daarbij een duidelijk verschil in de prevalentie van orale laesies te zien tussen het pre- en het post-HAART-tijdperk.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Webtv

Quality Practice Tandheelkunde biedt leden de mogelijkheid jaarlijks 2 KRT-punten te behalen via webtv in combinatie met e-learning. Elke film duurt circa 40 minuten. Aan het eind van de film krijgt u 5 stellingen in beeld. Als u 80% goed heeft beantwoord, ontvangt u een certificaat voor 1 KRT-punt. In totaal kunt u dus 2 KRT-punten behalen.

Geaccrediteerde nascholing

De producten en diensten van Quality Practice Tandheelkunde zijn geaccrediteerd door het Q-keurmerk (voor tandheelkundige bij- en nascholing) en het KRT (kwaliteitsregister voor tandartsen).